assessment

روند تغییرات بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری کشور 1394-1367

توضیحات

این آمار نشان دهنده روند تغییرات بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری کشور طی سال‌های 1394-1367 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15