assessment

تعداد مسافران جابجا شده به وسیله راه‌آهن به تفکیک فصول در سال 1394

توضیحات

آمار بیانگر تعداد مسافران جابجا شده به وسیله راه‌آهن به تفکیک فصول در سال 1394 است.
بیشترین تعداد مسافران جابجا شده در فصل تابستان است.

مرجع

کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394