assessment

مبلغ مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390

توضیحات

این آمار بیانگر مبلغ مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390 است.

مرجع

کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394