assessment

مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1391

توضیحات

این آمار بیانگر مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1390-1394 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394