assessment

کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برحسب نوع بیمه 1394-1390

توضیحات

در این آمار تعداد کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برحسب نوع بیمه درسال‌های 1394-1390 مشاهده می‌شود.

مرجع

کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394