جستجو
جستجوی پیشرفته
واحدهای پستی فعال در شهرستان تهران 1394-1390
وضعیت ارتباطات مخابراتی در استان تهران و البرز 1394-1390
تعداد تلفن‌های همگانی مشغول بکار استان تهران 1394-1392
تعداد دفتر ICT روستایی استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد روستاهای دارای ارتباط استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
طول فیبر نوری استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد پورتهای ADSL واگذار شده استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد مراکز تلفنی استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد شماره تلفن‌های مشغول به کار استان تهران به تفکیک نوع و شهرستان در سال 1394
تعداد تلفن‌های ثابت استان تهران به تفکیک فصول در سال 1394
ضریب نفوذ تلفن ثابت استان تهران به تفکیک فصول در سال 1394
آمار خطوط تلفن تحت پشتیبانی در تهران در سال 1394
آمار تلفن Voip تحت پشتیبانی در سال 1394
روند توسعه مرکز داده‌ها (تعداد سرورهای دیتا سنتر) در سال‌های 1394-1386
روند توسعه مرکز داده‌ها (فضای ذخیره سازی دیتا سنتر) 1394-1386
آمار خطوط بی‌سیم آنالوگ (ترمینال) تحت پشتیبانی در تهران سال 1394
اندازه بازار صنعت مخابرات ایران 2009-2020
اندازه حوزه مخابرات ایران از سال 2009 لغایت 2020 (بر اساس میلیارد دلار آمریکا)