سوالات متداول کاربران آماریستا 

 

سوال: چگونه آمار مدنظر خود را پیدا کنم؟

پاسخ: در آماریستا یک بخش جستجو قرار گرفته است که می‌توانید با مراجعه به آن، آمارهای مدنظر خود را بر اساس عنوان، توضیحات، منابع و همچنین دسته‌بندی‌های گوناگون نظیر حوزه، برچسب و غیره جستجو نمایید.


سوال: آمارهای مرتبط چه هستند؟

پاسخ: در انتهای صفحه مشاهده آمار، آمارهای مرتبط با آن قرار دارند. این آمارها بر اساس شباهت با آمار در حال نمایش انتخاب می‌شوند. معیار شباهت، وجود برچسب‌های مشترک، قرارگیری در حوزه‌ها و دسته‌بندی‌های یکسان و از این دست موارد است.