جستجو
جستجوی پیشرفته
آمار روند تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی 1394-1389
پزشکان شاغل در دانشگاه‌های تهران بر حسب تخصص
میزان انواع ماشین آلات توزیع کشاورزی شده در سال‌های 1392-1386
سطح زیرکشت دیم شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد جایگاه‌های سوخت شهر تهران 1392-1388
مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 1394-1390
پرونده‌های تشکیل شده توسط نیروی انتظامی در استان تهران 1394-1386
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
پزشکان شاغل در دانشگاه‌های تهران بر حسب تخصص 1394-1389
تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی در استان تهران تا پایان سال 1394
تعداد شاغلان شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال شهر تهران 1394-1389
تعداد سرویس‌های تاکسیرانی پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
کل مساحت در دست ساخت پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
مساحت فضای دفاتر اداری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد انشعابات صنعتی گاز در شهر تهران 1394-1389
میزان بذر توزیع شده در شهرستان‌های تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394