جستجو
جستجوی پیشرفته
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان مازندران 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان خراسان رضوی 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه های برق استان همدان 1395-1384
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد بر حسب کیلومتر در تهران 1394-1391
پیشرفت تونل‌های در حال احداث خطوط مترو در تهران 1394-1392
پیشرفت خطوط مترو در تهران 1394-1392
آمار خطوط تلفن تحت پشتیبانی در تهران در سال 1394
آمار تلفن Voip تحت پشتیبانی در سال 1394
روند توسعه مرکز داده‌ها (تعداد سرورهای دیتا سنتر) در سال‌های 1394-1386
روند توسعه مرکز داده‌ها (فضای ذخیره سازی دیتا سنتر) 1394-1386
تعداد نودهای شبکه شهرداری تهران سال 1394
تعداد نودهای شبکه تحت پشتیبانی 1384-1394
تعداد پروژه‌های مهندسی و عمرانی در سال‌های 1394-1391
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی در دست احداث تا انتهای سال‌های 1391-1394
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی در دست احداث تا انتهای سال‌های 1394-1391
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (میزان‌سرویس‌دهی به‌موقع) 1394-1393
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (قابلیت اطمینان تجهیزات ثابت) 1394-1393
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
روند توسعه تجهیزات برق اضطراری تهران در سال‌های 1394-1387
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران 1394-1391 (حجم فاضلاب دفع شده خانگی)
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
قدرت نصب‌شده نیروگاه‌های برق استان مرکزی 1395-1384