جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1394-1389
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها در تهران 1394-1390
سرمایه تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه (واحد هزار ریال) تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
ارزش خرید و فروش شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
نرخ مالیات کسب و کار در کشورهای خاورمیانه در سال 2012
نرخ مالیات کسب و کار در کشورهای خاورمیانه در سال 2012، بر حسب تقسیم‌بندی انواع مالیات