جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد روستای تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان یزد 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان یزد 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان گلستان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان گیلان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان گیلان 1395-1384