جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد سرویس‌های تاکسیرانی پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
کل مساحت در دست ساخت پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد تخت‌های تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد اتاق‌های مهمان‌پذیر در تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
تعداد تعاونی‌های مسافربری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد بر حسب کیلومتر در تهران 1394-1391
تعداد ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران به تفکیک خطوط 1394-1391
میزان کاهش اتلاف وقت مسافرین در مترو در تهران در سال 1394
میزان کیلومتر مسافر جابجا شده در مترو در تهران در سال 1394
تعداد سفرهای انجام شده در مترو در تهران در سال 1394
میانگین کل سرعت سفر روزانه درون شهری 1394-1390
تعداد سفرهای روزانه درون شهری شهر تهران
تعداد سفرهای اتوبوسی درون و برون استانی از طریق پایانه‌های مسافربری استان تهران 1394-1388
تعداد مسافرین خارج از کشور پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد کل مسافرین سفرهای انجام شده از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سفرهای خارج از کشور از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394