جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد مصرف‌کننده تجاری گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد کارگاه‌های صنعتی براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
مقدار الیاف مصنوعی (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
مقدار شمش آلومینیوم (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
مقدار پودر شوینده (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
تعداد کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394
ارزش تجاری صادرات ماهی زنده از استرالیا 2015
ارزش تجاری صادرات ماهی زنده از استرالیا در سال 2015، بر حسب کشورهای طرف صادرات (بر حسب 1000 دلار آمریکا)
تیراژ برندهای تجاری پیشرو خودرو در ایران - سال 2013
تیراژ برندهای تجاری پیشرو خودرو در ایران از ژانویه لغایت نوامبر سال 2013 (بر حسب دستگاه)
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015 (در میلیارد دلار ایالات متحده)