جستجو
جستجوی پیشرفته
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1391-1394 (خانوارهای متصل به شبکه آب آشامیدنی)
میزان مصرف گاز شهر تهران 1394-1389
مقدار مصرف گاز شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب میلیون متر مکعب)
تعداد چشمه‌های شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
ظرفیت استخر ذخیره آب شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1394-1391 (سرانه مصرف آب)
تعداد دفتر ICT روستایی استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد روستاهای دارای ارتباط استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
طول فیبر نوری استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد مراکز تلفنی استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد شماره تلفن‌های مشغول به کار استان تهران به تفکیک نوع و شهرستان در سال 1394
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394
اسامی کشورها با بیشترین تعداد کاربران اینترنت 2016
بهره‌مندی از پیشرفت‌های دسترسی به بهداشت محیطی و پاکیزگی در ایران 2005-2015
میزان بهره‌مندی نفوس از پیشرفت‌های بهداشت محیطی و پاکیزگی (آب پاک، سیستم فاضلاب مناسب، ...) در ایران از سال 2005 لغایت 2015