جستجو
جستجوی پیشرفته
ظرفیت استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ذخیره قطعی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
تعداد شبکه فروش صنعت بیمه در استان تهران 1392-1387
تعداد دفعات معامله شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
تعداد سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394-1381
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران در سال 1394
تعداد سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
ستانده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
مصرف واسطه بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
ارزش خرید و فروش شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
ارزش تجاری صادرات ماهی زنده از استرالیا 2015
ارزش تجاری صادرات ماهی زنده از استرالیا در سال 2015، بر حسب کشورهای طرف صادرات (بر حسب 1000 دلار آمریکا)
شرکای صادراتی امارات متحده عربی 2015
صادرات کالا از ایران از 2005 تا 2015
صادرات کالا از ایران از 2005 تا 2015 بر حسب میلیارد دلار آمریکا
تیراژ برندهای تجاری پیشرو خودرو در ایران - سال 2013
تیراژ برندهای تجاری پیشرو خودرو در ایران از ژانویه لغایت نوامبر سال 2013 (بر حسب دستگاه)
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015 (در میلیارد دلار ایالات متحده)
سهم واردات برندهای خودرو به بازار ایران - 2015
صادرات جهانی نفت خام کشورهای اوپک 2012-2015
صادرات جهانی نفت خام کشورهای اوپک از سال 2012 لغایت 2015 (بر حسب 1000 بشکه در روز)
تعداد کشتی‌های نفت‌کش - کشورهای عضو اوپک 2015-2012
ارزش صادرات خدمات کشور کانادا در سال 2015 بر حسب کشور
ارزش صادرات (بر اساس پرداخت‌های صورت گرفته) خدمات کشور کانادا در سال 2015، بر حسب کشورهای منتخب (بر حسب میلیون دلار کانادا)