جستجو
جستجوی پیشرفته
ارزش صادرات ارزی موتورسیکلت ها به کشور پاکستان سال‌‌های 1396-1387
آمار روند تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
مساحت میادین و بازارهای روز (با لحاظ بازار محله ای) 1394-1393
مساحت بازار روز به تفکیک مناطق 22 گانه
آمار روند درصد تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران در سال 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
تعداد سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
مبلغ سفته و برات فروش رفته در شهر تهران در سال‌های 1394-1381
مصرف واسطه بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
تعداد میادین و بازارهای روز (با لحاظ بازار محله‌ای) 1394-1393
تعداد بازارهای روز به تفکیک مناطق 22 گانه
تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران 1394-1388
شرکای صادراتی امارات متحده عربی 2015
واردات کالا به ایران 2005 تا 2015 (در میلیارد دلار آمریکا)
صادرات کالا از ایران از 2005 تا 2015
صادرات کالا از ایران از 2005 تا 2015 بر حسب میلیارد دلار آمریکا
شرکای اصلی صادراتی ایران - 2015
مقدار ارزش انواع کالا وارده از گمرک‌های استان تهران برحسب میلیون ریال در سال 1394
مقدار واردات انواع کالا از گمرک‌های استان تهران برحسب تن در سال 1394
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015 (در میلیارد دلار ایالات متحده)
سهم واردات برندهای خودرو به بازار ایران - 2015
ارزش صادرات خدمات کشور کانادا در سال 2015 بر حسب کشور
ارزش صادرات (بر اساس پرداخت‌های صورت گرفته) خدمات کشور کانادا در سال 2015، بر حسب کشورهای منتخب (بر حسب میلیون دلار کانادا)