جستجو
جستجوی پیشرفته
ارزش صادرات ارزی موتورسیکلت ها به کشور پاکستان سال‌‌های 1396-1387
انرژی ارسال شده برون مرزی در بخش تولید صنعت برق 1395-1392
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
ذخیره قطعی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ارزش تجاری صادرات ماهی زنده از استرالیا 2015
ارزش تجاری صادرات ماهی زنده از استرالیا در سال 2015، بر حسب کشورهای طرف صادرات (بر حسب 1000 دلار آمریکا)
شرکای صادراتی امارات متحده عربی 2015
واردات کالا به ایران 2005 تا 2015 (در میلیارد دلار آمریکا)
صادرات کالا از ایران از 2005 تا 2015
صادرات کالا از ایران از 2005 تا 2015 بر حسب میلیارد دلار آمریکا
شرکای اصلی صادراتی ایران - 2015
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015
20کشور با بالاترین مازاد تجاری در سال 2015 (در میلیارد دلار ایالات متحده)
نسبت ذخایر جهانی گاز طبیعی به کشور 2008-2015
کشورها با بیشترین درصد ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در سراسر جهان از 2008 لغایت 2015
صادرات جهانی نفت خام کشورهای اوپک 2012-2015
صادرات جهانی نفت خام کشورهای اوپک از سال 2012 لغایت 2015 (بر حسب 1000 بشکه در روز)
تعداد کشتی‌های نفت‌کش - کشورهای عضو اوپک 2015-2012
ارزش صادرات خدمات کشور کانادا در سال 2015 بر حسب کشور
ارزش صادرات (بر اساس پرداخت‌های صورت گرفته) خدمات کشور کانادا در سال 2015، بر حسب کشورهای منتخب (بر حسب میلیون دلار کانادا)