جستجو
جستجوی پیشرفته
مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 1394-1390
مرکز خدمات کشاورزی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سرویس‌های اتوبوس پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های دردست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394
آمار خطوط تلفن تحت پشتیبانی در تهران در سال 1394
خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
تعداد کارت‌های الکترونیک شبکه بانکی در استان تهران تا پایان اسفند ماه 1394
میزان آب قرائت شده تهران در سال‌های 1394-1392
تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات اجتماعی شهری سازمان بهزیستی 1394-1390
میزان فروش شرکت توزیع برق تهران بزرگ به تفکیک تعرفه در سال‌های 1388 تا 1394
تعداد تاسیسات و مکان‌های ورزشی استان تهران درسال‌های 1394-1388
ارزش صادرات خدمات کشور کانادا در سال 2015 بر حسب کشور
ارزش صادرات (بر اساس پرداخت‌های صورت گرفته) خدمات کشور کانادا در سال 2015، بر حسب کشورهای منتخب (بر حسب میلیون دلار کانادا)