جستجو
جستجوی پیشرفته
پزشکان شاغل در دانشگاه‌های تهران بر حسب تخصص
پزشکان شاغل در دانشگاه‌های تهران بر حسب تخصص 1394-1389
جمعیت کل کشور، تهران و شهرستان‌های استان تهران در سال 1390
جمعیت کل کشور، استان تهران و شهرستان‌های استان تهران بر اساس مجموع نقاط شهری، نقاط روستایی و غیر ساکن در سال 1390
تعداد ولادت‌های جاری ثبت شده شهرستان تهران بر حسب جنسیت و گروه سنی مادران در سال 1393
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده به تفکیک جنسیت از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
آمار گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با جرائم واقعه به تفکیک نوع جرم و جنسیت در استان تهران در سال 1394
تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با مواد مخدر به تفکیک نوع جرم و جنسیت در استان تهران در سال 1394
تعداد داوران استان تهران به‌تفکیک رشته ورزشی و جنسیت در سال 1394
گواهی فوت گاز گرفتگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
گواهی فوت صادر شده به دلیل برق گرفتگی به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
تعداد فوت شدگان بر اساس علل فوت و جنسیت متوفیان در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت در سال 1394
گواهی فوت سوختگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
گواهی فوت بر‌اثر سلاح سرد صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
گواهی فوت غرق شدگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
مقایسه جنسیتی میزان مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب 2012
تعداد مربیان استان تهران به‌تفکیک رشته ورزشی و جنس در سال 1394