جستجو
جستجوی پیشرفته
مساحت پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد تخت‌های تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد اتاق‌های مهمان‌پذیر در تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
تعداد تعاونی‌های مسافربری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه
عملکرد شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در انتقال حجاج از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
تعداد جابه‌جایی مسافر در پروازهای داخلی و خارجی با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
تعداد کل مسافرین خارج شده از پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
نرخ تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
نرخ تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه در شهر تهران
کشورها با بیشترین تعداد مکان‌های میراث فرهنگی جهان 2014
تعداد تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1388 تا 1394
تعداد اتاق‌های موجود در مهمان‌پذیرها در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1388 تا 1394
تعداد مهمان‌پذیرهای موجود در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1388 تا 1394
تعداد تخت‌های موجود در مهمان‌پذیرها در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1388 تا 1394