جستجو
جستجوی پیشرفته
آمار روند تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1391
شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1390
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1390
تعداد فرصت‌های شغلی اعلام شده از طریق مراکز کاریابی 1392-1380
تعداد شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران در سال 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
تعداد سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
مبلغ سفته و برات فروش رفته در شهر تهران در سال‌های 1394-1381
تعداد میادین و بازارهای روز (با لحاظ بازار محله‌ای) 1394-1393
تعداد بازارهای روز به تفکیک مناطق 22 گانه
تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران 1394-1388
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1391
تولید ناخالص داخلی (با و بدون نفت) در سال های 1388-1382
متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادی در بازار تهران در سال 1394
متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادی در بازار تهران در سال 1394 به تفکیک ماه (بر حسب ریال)
ارزش بازار نقل و انتقال بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال شرکت کننده در جام جهانی 2014 برزیل (بر حسب میلیون یورو)
متوسط قیمت فروش سکه بهار آزادی در بازار تهران بین سال‌های 1381 - 1394 (بر حسب ریال)
بازار خودروهای تجاری خاورمیانه - خرید و فروش 2015
خرید و فروش خودروهای تجاری در کشورهای منتخب خاورمیانه در سال 2015، بر پایه کشور (بر حسب 1000 دستگاه)