assessment

ارزش بازار نقل و انتقال بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال شرکت کننده در جام جهانی 2014 برزیل (بر حسب میلیون یورو)

توضیحات

این آمار بیانگر  ارزش بازار نقل و انتقال بازیکنان تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2014 برزیل است. ارزش بازار نقل و انتقال ترکیبی تیم ملی ایران در آن زمان حدود 24 میلیون یورو بوده‌است.