جستجو
جستجوی پیشرفته
جمعیت کل کشور، تهران و شهرستان‌های استان تهران در سال 1390
جمعیت کل کشور، استان تهران و شهرستان‌های استان تهران بر اساس مجموع نقاط شهری، نقاط روستایی و غیر ساکن در سال 1390
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به مسکن یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به پوشاک و کفش یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به کالا و خدمات متفرقه یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و ارتباطات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391