جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی در استان تهران تا پایان سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
میزان اشتغال واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1389-1394
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1394-1389
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
سرمایه (هزار ریال) پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها در تهران 1394-1390
مقدار سرمایه تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی برحسب هزار ریال در تهران 1394-1385
سرمایه تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه (واحد هزار ریال) تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
میزان سرمایه شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران از سال 1394-1385
عملکرد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به تفکیک شرکت‌های بیمه در استان تهران 1394-1391
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه در استان تهران سال 1394-1389
ارزش خرید و فروش شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران 1394-1388
میزان سرمایه تعاونی‌های جدید التاسیس فعال برحسب میلیون ریال در تهران از سال 1390 تا 1394
میزان سرمایه تعاونی‌ها در تهران برحسب میلیون ریال از سال 1390 تا 1394