جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد سرویس‌های تاکسیرانی پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
میانگین سالانه آلاینده دی اکسید گوگرد در هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه‌های سنجش آلودگی 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران 1394-1392
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط راه‌آهن ناحیه تهران 9413-1383
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد بر حسب کیلومتر در تهران 1394-1391
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران در سال‌های 1394-1391
میزان کاهش اتلاف وقت مسافرین در مترو در تهران در سال 1394
تعداد سفرهای انجام شده در مترو در تهران در سال 1394
برآورد هزینه‌های صرفه جویی شده در متروی و حومه 1394-1391
پیشرفت خطوط مترو در تهران 1394-1392
جمع مسافران جابه‌جا شده درون و برون استانی 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط اتوبوس به درون و برون استان تهران 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط مینی‌بوس به درون و برون استان تهران 1394-1388
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (میزان‌سرویس‌دهی به‌موقع) 1394-1393
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (قابلیت اطمینان تجهیزات ثابت) 1394-1393
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (میزان بهره‌وری قطار) 1394-1393
تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران 1394-1391
جمع مسافران جابجا شده برون استانی استان تهران 1394-1388
تعداد قطار مترو (خطوط 1 و 5) در تهران 1394-1391
طول خط اتوبوس‌های تندرو تهران در سال‌های 1394 - 1391