جستجو
جستجوی پیشرفته
عملکرد ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به تفکیک مراکز معاینه و مراجعات سنگین در سال 1394
زمان صرفه جویی شده در وقت مسافرت در هر سفر در مترو در تهران در سال 1394
میزان کیلومتر مسافر جابجا شده در مترو در تهران در سال 1394
تعداد سفرهای انجام شده در مترو در تهران در سال 1394
برآورد هزینه‌های صرفه جویی شده در متروی و حومه 1394-1391
میانگین کل سرعت سفر روزانه درون شهری 1394-1390
تعداد سفرهای مینی بوسی درون و برون استانی 1394-1388
تعداد سفرهای سواری درون و برون استانی 1394-1388
جمع مسافران جابه‌جا شده درون و برون استانی 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط اتوبوس به درون و برون استان تهران 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط مینی‌بوس به درون و برون استان تهران 1394-1388
تعداد تصادفات تهران بزرگ به تفکیک مشخصات تصادفات در فصول مختلف سال 1393
نرخ تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
نرخ تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه در شهر تهران
آمار تجهیزات چراغ‌های راهنمائی و دوربین های نظارت تصویری (دوربین مکانیزه پلاک خوان - معبر) در سطح شهر تهران در سال‌های 1392-1394
آمار تجهیزات چراغ‌‌های راهنمائی و دوربین نظارت به تفکیک مناطق 22 گانه