assessment

بازدیدکنندگان بین‌المللی از شهر دبی به ترتیب ملیت‌ها 2015

تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی از شهر دبی به ترتیب ملیت‌ها از سال 2015 (بر حسب 1000 نفر)

توضیحات

این آمار بیانگر تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی از کشور امارات (شهر دبی) به ترتیب ملیت‌ها از سال 2015 است. در آن سال، 462 هزار نفر بازدید کننده ایرانی از این کشور بازدید کرده‌اند.