assessment

جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب تعداد نفر شاغل در خانوار و گروه‌های سنی 1394

توضیحات

آمار بیانگر جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب تعداد نفر شاغل در خانوار و گروه‌های سنی در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15