assessment

تعداد بهره‌برداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت 1394

توضیحات

این آمار بیانگر تعداد بهره‌برداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت بر حسب استان در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15