assessment

تعداد درخت اکالیپتوس و تبریزی در کشت ساده (تک محصولی) 1394

توضیحات

این آمار بیانگر تعداد درخت (1000 اصله) اکالیپتوس و تبریزی در کشت ساده (تک محصولی) بر حسب استان در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15