assessment

تعداد کتابخانه تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394

توضیحات

تعداد کتابخانه تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 9413 در این آمار ارائه شده است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394