جستجو
جستجوی پیشرفته
سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (سهم معاملات ازشهر تهران) مناطق شهر تهران در سال 1394
قیمت متوسط فروش به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (لبنیات و تخم پرندگان) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (گوشت) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
متوسط قیمت فروش سکه بهار آزادی در بازار تهران بین سال‌های 1381 - 1394 (بر حسب ریال)