جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد کتابخانه تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد اعضا کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
مبالغ پرداخت شده به استفاده‌کنندگان از وام‌ها و خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شهر تهران بین سال‌های 1390 لغایت 1394
تعداد استفاده‌کنندگان از وام ها و خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام‌خمینی شهر تهران بین سال‌های 1390 لغایت 1394
کشورها با بیشترین تعداد مکان‌های میراث فرهنگی جهان 2014
تعداد مخاطبان سالن‌های موسیقی وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال‌های 1394-1390
فیلم‌های سینمایی تولید شده در ایران در سال‌های 1393-1375
تعداد موارد مراجعه کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد موارد مراجعه کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394 به تفکیک شهرستان‌های استان تهران