جستجو
جستجوی پیشرفته
کل مساحت در دست ساخت پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد تخت‌های تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
تعداد تعاونی‌های مسافربری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافرین خارج از کشور پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سفرهای خارج از کشور از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
بازدیدکنندگان بین‌المللی از شهر دبی به ترتیب ملیت‌ها 2015
تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی از شهر دبی به ترتیب ملیت‌ها از سال 2015 (بر حسب 1000 نفر)
مقدار نفر کیلومتر مسافر حمل شده با راه آهن به تفکیک فصول در سال 1394
تعداد مسافران جابجا شده به وسیله راه‌آهن به تفکیک فصول در سال 1394