assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1392

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در سال 1392 بیان شده است. همچنین این آمار بر اساس فصول مختلف سال تنظیم گردیده است. نیتروژن دی‌اکسید یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 3032552 است که جرم مولی آن 46٫0055 g/mol می‌باشد. این گاز به رنگ قهوه‌ای سرخ‌فام است و سمی و بویی بسیار تند و زننده دارد. دی‌اکسید نیتروژن از مهمترین آلاینده‌های هوا به شمار می رود. هر سال میلیون‌ها تن از این گاز در اثر فعالیت‌های انسانی به ویژه مصرف سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394