assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران و در فصول مختلف 1392

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در سال 1392 بیان شده است. همچنین این آمار بر اساس فصول مختلف سال تنظیم گردیده است. PM2.5 دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر می‌باشند که تقریبا یک سی‌ام قطر موی انسان است و به ذرات ریز (fine) نیز شناخته می‌شوند. ترکیب شیمیایی ذرات بسته به محل، زمان و آب و هوا متفاوت بوده و منابع انتشار آن شامل انواع فعالیت‌های احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن چوب، و ...) و فرایندهای صنعتی خاص می‌باشد. این ذرات هم به طور مستقیم ساطع شده و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو شکل می‌گیرند.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394