assessment

تعداد منابع غیر کتابی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1391 لغایت 1394 (بر حسب مورد)

توضیحات

آمار بیانگر تعداد منابع غیر کتابی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1391 لغایت 1394 است.
 

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394