assessment

تعداد کتب قدیمی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391

توضیحات

آمار بیانگر تعداد کتب قدیمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 91 لغایت 94 است.‌ آمار شامل تعداد منابع چاپ سنگی و منابع خطی و مرقع است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394