assessment

جمعیت شاغل 6 ساله و بالاتر خانوارهای بهره بردار باغداری کشور به تفکیک وضع سواد و تحصیلات بهره‌بردار به تفکیک استان سال 1394

توضیحات

این آمار بیانگرجمعیت شاغل 6 ساله و بالاتر خانوارهای بهره بردار باغداری کشور بر حسب وضع سواد، تحصیلات بهره بردار و استان در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15