assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 از سال 1392 تا سال 1394 بیان شده است. PM10 ذرات جامد یا مایع موجود در هوا هستند که دارای قطری کمتر از 10 میکرون بوده و بر اثر سوزاندن چوب، احتراق ناقص در ترکیبات هیدروکربنی، احتراق سوخت موتورهای دیزل و ...، واحدهای صنعتی، کشاورزی، جاده‌های آسفالت نشده و فعالیت‌های ساختمان‌ سازی و آلاینده‌های غیر گازی، ایجاد و منتشر می‌شود. این ذرات به علت ابعاد ریز خود می‌توانند از سیستم دفاعی مجاری تنفسی عبور نمایند.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394