assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1393

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در سال 1393 بیان شده است. کمیت AQI استانداردی است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای شش آلاینده منواکسیدکربن، ازن، دی‌‌اکسیدنیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق زیر 2٫5 میکرون (PM2.5) و ذرات معلق زیر 10 میکرون (PM10) اندازه‌گیری می‌شود. بالاترین شاخص در بین این شش مقدار، به عنوان شاخص کلی آن روز گزارش می‌شود. همچنین AQI بالاتر از 100 نشان‌دهنده هوای ناسالم است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394