assessment

تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394

تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان

توضیحات

این آمار بیانگر تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت بر حسب استان در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15