assessment

میزان تولید بر حسب نوع کشت آلبالو در کشور 1394

توضیحات

این آمار بیانگر میزان تولید (تن) به تفکیک نوع کشت آلبالو برحسب استان در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15