assessment

تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت 1394

توضیحات

آمار بیانگر تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت در سال 1394 است.

مرجع

نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1396/04/18، تاریخ دسترسی: 1396/04/20