assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI-PSI در تهران 1394-1385

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI-PSI در سال‌های 1385 الی 1394 بیان شده است. در این آمار از سال 90 شاخص از psi به aqi تبدیل شده است. کمیت PSI استانداردی است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً برای پنج آلاینده منواکسیدکربن، ازن، دی‌‌اکسیدنیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق استفاده می‌گردد. همچنین AQI بالاتر از 100 نشان دهنده هوای ناسالم است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394