جستجو
جستجوی پیشرفته
مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 1394-1390
ساماندهی متکدیان و کارتن خواب‌های معتاد در مراکز نگهداری موقت در سال‌های 1394-1390
آمار ارجاع گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
آمار گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین دولتی و غیردولتی به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386
تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های دردست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394
خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
مبالغ پرداخت شده به استفاده‌کنندگان از وام‌ها و خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شهر تهران بین سال‌های 1390 لغایت 1394
مددجویان استفاده کننده از خدمات کارآموزی و بازپروری سازمان بهزیستی استان تهران 1394-1390
تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران در سال‌های 1390 الی 1394
تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
مبلغ کمک مستمری کمیته امداد امام خمینی شهر تهران درسال‌های 1394-1390
تعداد سرویس گیرندگان از مراکز خصوصی و خیریه (توانبخشی و سالمندان) سازمان بهزیستی در تهران سالهای 1394-1390
تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات اجتماعی شهری سازمان بهزیستی 1394-1390
تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
تعداد استفاده‌کنندگان از وام ها و خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام‌خمینی شهر تهران بین سال‌های 1390 لغایت 1394
تعداد خانوارها - بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران 1390-1394
تعداد خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 90 لغایت 94، به تفکیک شهدا و اسرا