جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد کتابخانه تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
مدت پخش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تهران
مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران در سال‌های 1394-1390
مدت پخش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تهران در سال‌های 1394-1385
مدت پخش برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران به تفکیک شبکه‌های درون مرزی در سال‌های 1394-1385
تعداد اعضا کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد اسناد پیش آرشیوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (بر حسب میلیون برگ)
تعداد اسناد آرشیوی مخازن کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1394-1391 (بر حسب پرونده)
تعداد منابع دیجیتال کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (بر حسب صفحه)
تعداد نشریات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (برحسب صفحه)
تعداد منابع غیر کتابی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1391 لغایت 1394 (بر حسب مورد)
مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران بر حسب نوع برنامه در سال‌های 1394-1390
مدت زمان تولید برنامه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1394-1385
تعداد مطبوعات شهر تهران بر حسب صاحب امتیاز در سال 1380 و سال‌های 1393-1384
تعداد منابع دیجیتال کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (بر حسب رکورد)
توزیع مجلات در استان تهران 1393-1370
تعداد مطبوعات شهر تهران برحسب فاصله انتشار در سال‌های 1393-1380
شمارگان شاخص‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران سال 1391
عناوین شاخص‌‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران در سال 1391
مدت پخش برنامه‌های رادیویی برون مرزی از تهران بر حسب زبان در سال‌های 1394-1390
توزیع روزنامه در استان تهران سال‌های 1393-1370
تعداد کتب قدیمی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391
تعداد کتب کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391
فیلم‌های سینمایی تولید شده در ایران در سال‌های 1393-1375