assessment

کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بر حسب نوع بیمه در سال‌های 1394-1390

توضیحات

این آمار بیانگر کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بر حسب نوع بیمه در سال‌های 1390-1394 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394