جستجو
جستجوی پیشرفته
مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 1394-1390
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
جمعیت کل کشور، تهران و شهرستان‌های استان تهران در سال 1390
جمعیت کل کشور، استان تهران و شهرستان‌های استان تهران بر اساس مجموع نقاط شهری، نقاط روستایی و غیر ساکن در سال 1390
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط روستایی در سال 1390
جمعیت استان تهران به تفکیک افراد غیر ساکن در سال 1390
میانگین سن ازدواج در تهران در سال 1394
میانگین سن ازدواج در تهران در سال 1393
تعداد ازدواج‌های ثبت شده شهرستان تهران بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1394
تعداد ازدواج‌های ثبت شده شهر تهران بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1393
تعداد ولادت‌های جاری ثبت شده شهرستان تهران بر حسب جنسیت و گروه سنی مادران در سال 1393
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برحسب نوع بیمه 1394-1390
ساماندهی متکدیان و کارتن خواب‌های معتاد در مراکز نگهداری موقت در سال‌های 1394-1390
آمار ارجاع گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
آمار گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1390
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بر حسب نوع بیمه در سال‌های 1394-1390
مبلغ مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390
بیمه شدگان اصلی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ به تفکیک نوع 1394-1390
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین دولتی و غیردولتی به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386
تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های دردست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394
مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390
خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
مبالغ پرداخت شده به استفاده‌کنندگان از وام‌ها و خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شهر تهران بین سال‌های 1390 لغایت 1394